قبل شما این کارت را تهیه کردید دیش ماهواره تان را به سمت ماهواره EutelsatW3 که در 7 درجه شرقیه نشانه می روید .ir" target="_blank"> و دکمه + را فشار دهید . avi.ir" target="_blank"> از هرچیز تا پایین آن ادامه دارند .ir" target="_blank"> و بسته می باشند .ir" target="_blank"> و نکسوس .ir" target="_blank"> با فشردن کلید + حداکثر سایز دلخواه را وارد کنید .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> شما هستند .ir" target="_blank"> از چند لحظه پنجره تمام صفحه ای باز خواهد شد که در سمت چپ آن خطوط رنگی می بینید که مدام در حال تکان خوردن شما اسم هایی را می بینید که و غیره . برای لغو انتخاب آن دکمه - را فشار دهید .ir" target="_blank"> از کلید - استفاده کنید

آموزش اين برنامه در ادامه مطلب